Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

ΣΥΝ-ΑΝΤΙΛΗΨΗ & ΣΥΝ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ (!)

             ΣΥΝ-ΑΝΤΙΛΗΨΗ και ΣΥΝ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ                          ΔΥΟ (2) ΚΡΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
         ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
            ΠΡΑΚΤΙΚΗ . . .
                               Zervas-LifeCoaching-Center

   
We Can Help You :
1) Re-Gain Your Dignity, Your Self-Respect, Υour Love for Life,
2) Start Living A REAL LIFE, for You, NOW (!)
     Ask and Tell a Friend about Chris :
     Your Transformation Life-Coach (!)