Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021

Why Brain-to-Brain Communication Is No Longer Unthinkable

Why Brain-to-Brain Communication Is No Longer Unthinkable: Exploring uncharted territory, neuroscientists are making strides with human subjects who can 'talk' directly by using their minds