Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

~ You can't Pour from an Empty Cup. ~ Take Care of Yourself First = = => Then you'll be Better Placed to Help Others (!) ~ Get your next Coaching Experience with Us (!) ~ Ask & Tell a Friend about Chris: ~ Your Transformation Life Coach (!)