Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Meditation, has been Proven, to Extend YOUR LIFE (!) Meditation, has been Proven,  
to  Extend  YOUR  LIFE (!)

Meditation  =  Στοχασμός


Μeditation  =    Βαθεία Σκέψη

Meditation  =    Aυτο-Συγκέντρωση

Thinking, Thought, Reflection, Contemplation, Meditation, Speculation